Пётра Пятроўскі. Абранне лёсу.

Мужик_смотрящий-в-дальНе раз здаралася ў нашай гісторыі так, што выбар змяняў лёс краіны, а ўдзел ці не ўдзел у ім уплывалі на гэтыя змены.

Беларусь — краіна ў цэнтры Еўропы. Наш лёс шмат у чым залежыць ад адказнасці і актыўнасці кожнага. А выбар ёсць найбольш яскравая форма, праява гэтай актыўнасці.

Continue reading “Пётра Пятроўскі. Абранне лёсу.” »

Апублікавана ў Артыкулы, Навіны, Палітыка, Палітыка-гаспадарчая лябараторыя,, Рознае

Николай Петров. Белорусский социалистический национализм Тимофея Горбунова.

onliner_projects_23 «Белорусский народ в многовековой борьбе с разными

иноземными захватчиками отстаивал свою национальную

независимость, свою культуру, свой язык» [8, с. 33].

Тимофей Горбунов

Сегодня все большее внимание заслуживает процесс становления белорусской нации. Однако в обществе имеются определенные стереотипы, что якобы белорусская нация и белорусский национализм как идеологическое обеспечение формирования белорусской нации, существовали и существуют вне советского и социалистического контекстов. Белорусский национализм в большинстве своем отождествляют с движением “адраджэньня” начала ХХ в., коллаборационизма, либо идеями БНФ конца 1980-х начала 1990-х гг. Большинство исследователей обращают свое внимание на период до или после существования БССР. Период же белорусской советской государственности выступает этаким табуированным и непопулярным этапом, в котором рассмотрение проблемы формирования белорусской нации как минимум нивелируется. В радикальных же случаях некоторые «исследователи» утверждают, что белорусская советская государственность являлась формой «денационализации» белорусов. Подобные выводы на наш взгляд являются как минимум сомнительными. Ведь в БССР были фактически созданы те институты (система образования, научно-исследовательских учреждений, да и, в конце концов, институт самого белорусского государства с собственными символами, органами государственной власти), которые и могли только сформировать белорусскую нацию. Однако данная тематика в отечественной науке не имеет глубоких исследований. Отдельно практически отсутствуют исследования концептуальной составляющей самосознания, которое прививалось белорусам советскими идеологами, и по своей сущности, являлось тем национальным проектом, на основе которого и сформировалась белорусская идентичность советской эпохи.

Continue reading “Николай Петров. Белорусский социалистический национализм Тимофея Горбунова.” »

Апублікавана ў Айчынная гісторыя, Артыкулы, Гісторыя ідэй, Грамадазнаўства, Навіны, Палітыка, Рознае, Свабодная акадэмія

Николай Котюк. Украинский кризис изнутри: исторический и экономический контекст.

separatyst_62e02Ключевые события, которые привели к нынешнему украинскому кризису, одному из самых тяжелых в послевоенной истории Европы, очень часто остаются за кадром посвященных его анализу материалов. В попытках обнаружить причины кризиса и пути к его разрешению изучают либо «предания старины глубокой», пытаясь предать событиям псевдоисторическое обоснование, либо период после 2004-года.

Continue reading “Николай Котюк. Украинский кризис изнутри: исторический и экономический контекст.” »

Апублікавана ў Артыкулы, Навіны, Палітыка, Палітыка-гаспадарчая лябараторыя,, Рознае

Васіль Герасімчык. Пачатак паўстання 1863-1864 гг.

Паўстанцы захопліваюць Казімер

Паўстанцы захопліваюць Казімер

Юзаф Пілсудскі ў сваёй кніжцы пра паўстанне 1863 года запісаў: “У начным баі 22 студзеня… амаль усюль бой пайшоў на карысць расейцаў. Нападаючыя нават там, дзе часова былі гаспадарамі поля бою і пераможцамі, ужо на світанні вымушаныя былі пакінуць занятыя пункты, каб адступіць у меньш даступныя і больш укрытыя, чым гарады і мястэчкі”. Так сакрушальна пачыналася паўстанне, на якое ўскладалі вялікія надзеі як польская шляхта, што спадзявалася на аднаўленне Рэчы Паспалітай, так і радыкальна настроеныя паўстанцы, рыхтаваўшыя шырокія сацыяльныя ператварэнні, павінныя відазмяніць усю Расійскую імперыю.

Рэкруцкім наборам, дакладны дзень якога трымаўся ў таямніцы, улады збіраліся забраць у войска 12 тысяч патэнцыяльных паўстанцаў. Разумеючы наступствы такіх стратаў для рэвалюцыйнага руху, унутры канспіратыўнай арганізацыі на чале з Варшаўскім Нацыянальным камітэтам завязалася дыскусія наконт дня пачатку ўсеагульнай барацьбы.

Continue reading “Васіль Герасімчык. Пачатак паўстання 1863-1864 гг.” »

Апублікавана ў Айчынная гісторыя, Артыкулы, Навіны, Рознае, Свабодная акадэмія

Васіль Герасімчык. Яўхім Карскі – адзін з “айцоў” беларускага нацыяналізму.

77687“Гіпотэзы, пабудаваныя тэарэтычна, што абапіраюцца на невялікую колькасць фактаў, часта прыпадковых, з часам могуць аказацца без гістарычнае акурат над сабой базы, і, у выніку, бязвартасныя, тады як факты мовы ніколі ня згубяць значэння”.

Я. Карскі

У другой палове ХІХ стагоддзя беларуская мова ў Расейскай імперыі ўспрымалася як «наречие» рускай мовы вясковага неадукаванага насельніцтва так званага “Северо-Западного края”, а цікавасць да яе ў большасці выпадкаў не выходзіла за межы этнаграфічнага апісання. Аднак на мяжы ХІХ-ХХ стагоддзяў менавіта расейская філалагічная навука ў асобе, як ён сам сябе назваў, “природного белоруса”, Яўхіма Карскага даказала самастойны і своеасаблівы характар беларускай мовы, адрознай ад “вялікарускай” і “маларускай”.

Continue reading “Васіль Герасімчык. Яўхім Карскі – адзін з “айцоў” беларускага нацыяналізму.” »

Апублікавана ў Айчынная гісторыя, Артыкулы, Гісторыя ідэй, Мовазнаўства, Навіны, Рознае

Валянцін Сядоў: “Фармаваньне беларусаў праходзіла на аснове балцкага субстрату”.

Сядоў Валянцін Васільевіч (1924-2004) - выбітны савецкі й расейскі археоляг і гісторык, выпускнік гістарычнага факультэта МДУ, доктар гістарычных навук (1967 г.), член-карэспандэнт РАН (з 1997 г.), акадэмік РАН (з 2003 г.) , загадчык аддзела палявых дасьледаваньняў Інстытута архэалёгіі РАН (з 1988 г.). Адзін зь вядучых спэцыялістаў па раньнеславянскае гісторыі. Займаўся праблемамі славянскага этнагэнэзу, расьсяленьня славян, славянскага засяленьня Ўсходне-Эўрапейскае раўніны, утварэньня славянскіх гарадоў, славянскім паганствам, гісторыяй суседзяў славян: балтаў і фіна-вуграў і г.д. Аўтар мноства навуковых прац па славянскай і старажытнарускай гісторыі, у тым ліку кніг: Сельскія паселішчы цэнтральных раёнаў Смаленскае зямлі (VIII-XV стст.). М., 1960; Наўгародзкія сопкі. М., 1970; Славяне Верхняга Падняпроўя і Падзьвіньня. М., 1970; Доўгія курганы крывічоў. М., 1974; Паходжаньне і раньняя гісторыя славян. М., 1979; Ўсходнія славяне ў VI-XIII стст. М., 1982; Нарысы па архэалёгіі славян М., 1994; Славяне ў старажытнасьці. М., 1994; Славяне ў раньнім сярэднявеччы. М., 1995; Старажытнаруская народнасьць. Гісторыка-архэалягічнае дасьледаваньне. М., 1999; Ля вытокаў ўсходнеславянскае дзяржаўнасьці. М., 1999; Славяне. Гісторыка-архэалягічнае дасьледаваньне. М., 2002; Ізборск - протагарады. М., 2002; Ізборск ў раньнім сярэднявеччы. М., 2007.

Сядоў Валянцін Васільевіч (1924-2004) — выбітны савецкі й расейскі археоляг і гісторык, выпускнік гістарычнага факультэта МДУ, доктар гістарычных навук (1967 г.), член-карэспандэнт РАН (з 1997 г.), акадэмік РАН (з 2003 г.) , загадчык аддзела палявых дасьледаваньняў Інстытута архэалёгіі РАН (з 1988 г.). Адзін зь вядучых спэцыялістаў па раньнеславянскае гісторыі. Займаўся праблемамі славянскага этнагэнэзу, расьсяленьня славян, славянскага засяленьня Ўсходне-Эўрапейскае раўніны, утварэньня славянскіх гарадоў, славянскім паганствам, гісторыяй суседзяў славян: балтаў і фіна-вуграў і г.д. Аўтар мноства навуковых прац па славянскай і старажытнарускай гісторыі, у тым ліку кніг: Сельскія паселішчы цэнтральных раёнаў Смаленскае зямлі (VIII-XV стст.). М., 1960; Наўгародзкія сопкі. М., 1970; Славяне Верхняга Падняпроўя і Падзьвіньня. М., 1970; Доўгія курганы крывічоў. М., 1974; Паходжаньне і раньняя гісторыя славян. М., 1979; Ўсходнія славяне ў VI-XIII стст. М., 1982; Нарысы па архэалёгіі славян М., 1994; Славяне ў старажытнасьці. М., 1994; Славяне ў раньнім сярэднявеччы. М., 1995; Старажытнаруская народнасьць. Гісторыка-архэалягічнае дасьледаваньне. М., 1999; Ля вытокаў ўсходнеславянскае дзяржаўнасьці. М., 1999; Славяне. Гісторыка-архэалягічнае дасьледаваньне. М., 2002; Ізборск — протагарады. М., 2002; Ізборск ў раньнім сярэднявеччы. М., 2007.

Не сакрэт, што гуманітарная навука Савецкай Беларусі існавала ў межах, вызначаных ідэалагічнымі догмамі. І хоць гэтыя догмы былі нам, беларусам, у свой час навязаныя, але прыжыліся ў нашым палітычным клімаце, й нават пачалі даваць атрутныя плады — нацыянальны і духоўны нігілізм. Найперш гэта выяўлялася ў гуманітарнай навуцы. Узяць хацяж бы сумны лёс, што напаткаў «тэорыю балцкага субстрату», якая найбольш завершана была сфармуляваная ў 60-х — пачатку 70-х гадоў, калі па ўсім Савецкім Саюзе, не абмінаючы і Беларусь, пракацілася хваля цкаваньня так званых «нацыяналістаў». Гэта тэорыя ставіла пад сумненьне славянскую «чысціню» паходжаньня беларусаў, а значыць, і само існаваньне адзінай старажытнарускай народнасці, з якой нібыта вылучыліся расейцы, украінцы і беларусы. Што ў сваю чаргу закранала палітычныя дактрыны, пабудаваныя на груньце этнічна абумоўленага адзінства ўсходніх славян. Таму і не дзіўна, што ў тагачаснай Акадэміі навук БССР тэорыя балцкага субстрату была прынята ў штыкі.

«Палітычныя амбіцыі пераважалі над навуковымі фактамі», — так лічыць аўтар гэтай тэорыі, доктар археялёгіі Валянцін Сядоў. Гутарка з вядомым навукоўцам адбылася ў Маскве, дзе той жыве і працуе.

Continue reading “Валянцін Сядоў: “Фармаваньне беларусаў праходзіла на аснове балцкага субстрату”.” »

Апублікавана ў Айчынная гісторыя, Артыкулы, Гісторыя ідэй, Мовазнаўства, Навіны, Рознае

Абмеркаваньне: 17 верасьня — ўзьяднаньне ці акупацыя.

MsT_BIs7rro

20 верасьня Кансэрватыўны цэнтар NOMOS праводзіць круглы стол па пытаньні злучэньня Заходняй Беларусі з БССР і запрашае на яго ўсіх ахвотных, каму ёсьць, што сказаць па пытаньнях беларускага нацыябудаўніцтва ў сувязі з падзеямі 17 верасьня 1939 г.

17 верасьня 1939 г. Чырвоная армія перайшла савецка-польскую мяжу і ўзяла пад кантроль заходнебеларускія землі.
Што гэта было?
Узьяднаньне беларускага народу ў адной дзяржаве?
Ці акупацыя бальшавіцкім рэжымам заходнебеларускіх земляў.

Ці можна лічыць 17 верасьня Днём беларускага нацыянальнага адзінства

Або 17 верасьня — гэта дзень агрэсіі бальшавікоў супраць Польшчы?

Ці можна ставіць БССР і Крэсы Всходне ў адзін шэраг?

На гэтыя і на шмат іншых пытаньняў вы зможаце пачуць адказ на круглым стале, прысьвечаным 17 верасьня. Continue reading “Абмеркаваньне: 17 верасьня — ўзьяднаньне ці акупацыя.” »

Апублікавана ў Мерапрыемствы, Навіны, Рознае, Свабодная акадэмія

Пётра Пятроўскі 17 верасьня – Дзень беларускага нацыянальнага адзінства.

81167_original75 год таму назад беларускі народ Заходняй Беларусі ўзьяднаўся зь беларусамі з БССР у адной дзяржаве. Сёньня шматлікія гісторыкі, публіцысты і асабліва палітыкі пачалі ставіць пад сумнеў  значнасьць гэтай падзеі. Пастараемся разабрацца, ці можна лічыць 17 верасьня Днём беларускага нацыянальнага адзінства і зьвернемся да тэзаў крытыкаў гэтае падзеі.

Continue reading “Пётра Пятроўскі 17 верасьня – Дзень беларускага нацыянальнага адзінства.” »

Апублікавана ў Айчынная гісторыя, Артыкулы, Гісторыя ідэй, Навіны, Палітыка, Рознае

Арсеній Сівіцкі. Еўразійская місія Вітаўта Вялікага: роля Вялікага княства Літоўскага ў распадзе Залатой Арды і ўтварэнні Крымскага ханства (XIV–XV стагоддзі).

8QBGkotJnXYУзаемаадносіны Вялікага княства Літоўскага з татарамі – адна з найцікавейшых старонак яго гісторыі. У сувязі з гэтым асаблівая ўвага надаецца перыяду, які ахоплівае XIV – другую палову XV стагоддзя, калі ВКЛ пачынае праводзіць актыўную знешнюю палітыку на ўсходнім і паўднёва-ўсходнім напрамках, на землях, якія належаць Залатой Ардзе. У гэты перыяд ствараюцца буйныя ваенна-палітычныя саюзы паміж ВКЛ і татарскімі ханствамі. Дзякуючы гэтаму ўзніклі неабходныя ўмовы для фармулявання вялікім князям Вітаўтам геапалітычнага праекта пабудовы дзяржавы-імперыі ад «мора да мора». На нашу думку, менавіта гэтыя саюзы абумовілі не толькі тэрытарыяльны рост Вялікага княства Літоўскага ў XIV–XV стагоддзях, але і ход геапалітычных працэсаў, якія адбываліся ў гэты перыяд у еўразійскім стэпавым рэгіёне, Цэнтральнай і Усходняй Еўропе.

Continue reading “Арсеній Сівіцкі. Еўразійская місія Вітаўта Вялікага: роля Вялікага княства Літоўскага ў распадзе Залатой Арды і ўтварэнні Крымскага ханства (XIV–XV стагоддзі).” »

Апублікавана ў Айчынная гісторыя, Артыкулы, Гісторыя ідэй, Навіны, Рознае

Пётра Пятроўскі. Бітва пад Воршай: ад мітаў да рэалій (гісторіясофскія зацемкі)

_rfa005Гадавіна перамогі пад Воршай абудзіла пэўную частку беларускага грамадзтва вакол гэтае сымбалічнае каляндарнае даты. Бітва пад Воршай успрымаецца аднымі як пэўны міталягізаваны сымбаль перамогі над Маскоўшчынай. Гэтая група насельніцтва імкнецца вось ужо колькі дзесяцігодзьдзяў уключыць яе ў нацыянальны, гэраічны пантэон. Іншы бок глядзіць на дадзеную падзею як сымбаль русафобіі, абсалютнага зла. Яны імкнуцца здэманізаваць як саму бітву, так і ўсё, што зь ёй зьвязана і прапануюць замоўчваць ці ачарняць яе ў падручніках ды манаграфіях. Мы ж паспрабуем паглядзець на падзею з погляду дзяржаўнага будаўніцтва ў ланцугу міжнародных падзеяў, прааналізаваць яе праз гістарысофскую і гэапалітычную прызму.

Continue reading “Пётра Пятроўскі. Бітва пад Воршай: ад мітаў да рэалій (гісторіясофскія зацемкі)” »

Апублікавана ў Айчынная гісторыя, Артыкулы, Грамадазнаўства, Навіны, Палітыка, Рознае

(C) 2012-2013 Кансэрватыўны цэнтар NOMOS.

Рекомендуем заказать магистерскую работу