Васіль Герасімчык. Унія пад прымусам.

51918928 чэрвеня споўнілася 447 год з дня падпісання Люблінскае ўніі. Кансерватыўны цэнтар NOMOS прапануе вашай увазе артыкул, прысвечаны гэтай падзеі. Што гэта было? Спрадвечны выбар ВКЛ? Ці фатальная геапалітычная памылка, якая замацавала неканкурэнтаздольнасць ВКЛ у дачыненні да суседзяў?

Continue reading “Васіль Герасімчык. Унія пад прымусам.” »

Апублікавана ў Айчынная гісторыя, Артыкулы, Гісторыя ідэй, Грамадазнаўства, Культура і мастацтва, Навіны, Палітыка, Рознае

Барыс Шчука. Дзень Юр’я — дзень Перамогі.

wPkSfLhXjcoУ фільме Зінаіды Мажэйкі “Пранясі, Божа, хмару” адна жанчына распавядае пра крыжы і ручнікі-абыдзённікі, якія рабілі ў іхняй вёсцы, каб спыніць вайну. Вяскоўцы там прадказвалі, што вайна з немцамі скончыцца “на Юрая”, то бок, на Юр’еў дзень. Гэтае — магчыма, выпадковае і ненаўмыснае — атаесамленне Юр’ева дня і Перамогі можа насамрэч быць дзейсным і карысным для беларусаў. Калі ня сёння, то ў будучыні.
Continue reading “Барыс Шчука. Дзень Юр’я — дзень Перамогі.” »

Апублікавана ў Айчынная гісторыя, Артыкулы, Гісторыя ідэй, Грамадазнаўства, Культура і мастацтва, Навіны, Рознае, Свабодная акадэмія

Радзівон Попель. Рэлігійны фактар у адносінах Рэчы Паспалітай і ўкраінскага казацтва.

0Hmelko_Naveki-1024x497Адным з найбольш актуальных і неадназначных элементаў узаемаадносін Рэчы Паспалітай і ўкраінскага казацтва з’яўляецца рэлігійны фактар. Гэта абумоўлена цэлым шэрагам прычын. Пачнем з таго, што рэлігійна-канфесійнае пытанне ў Еўропе Сярэднявечча і Ранняга Новага часу было крайне важным чыннікам як соцыяпалітычнага жыцця кожнай дзяржавы, так і міждзяржаўных адносін. Нездзіўляльна, што французскі гісторык Марк Блок назваў грамадства тых часоў “народам веруючых” [2, с. 53]. Тым больш гэта было значным для Рэчы Паспалітай – дзяржавы, дзе адбывалася складанае суіснаванне мноства канфесій. Актуальнасць даследаванне пытання рэлігійнага фактару ў адносінах Рэчы Паспалітай і казацтва набывае і з-за наймення цэлага шэрагу адрозных, часта дыяметральна супрацьлеглых поглядаў на яго ў гісторыяграфіі. Да таго ж ў сучаснасці гэтае пытанне нярэдка становіцца ці палітычна ангажаваным, ці набывае вычварныя формы ў папулярнай літаратуры, што накіравана на пошук “сенсацый” у “сапраўднай рэлігіі” казакоў.

Continue reading “Радзівон Попель. Рэлігійны фактар у адносінах Рэчы Паспалітай і ўкраінскага казацтва.” »

Апублікавана ў Айчынная гісторыя, Артыкулы, Навіны, Рознае, Свабодная акадэмія

Васіль Герасімчык. Паплечнік Каліноўскага, сябра Маркса і Энгельса.

1033134-i_033Артыкул друкуецца ў аўтарскай рэдакцыі і без купюр.
Зіма 1864-га года. Недалёка ад мяжы з Аўстрыйскай імперыяй. У расійскі вайсковы лагер прыбывае карэта шляхціча Ксаверыя Складоўскага. Той адразу ж накіроўваецца да начальніка з просьбай дазволіць выехаць за мяжу яго дачцэ разам з суправаджаючай яе эканомкай. У гэты час да карэты падышлі два маладыя афіцэры, пачалі заляцацца да пані Баляславы, цёткі будучай вядомай вучонай, і яе служкі. Пасля невялікай размовы выгляд эканомкі аднаму з афіцэраў падаўся незвычайным. Ён ужо збіраўся правесці ператрус экіпажа, як побач з’явіўся старшы афіцэр на кані і загадаў малодшым неадкладна адправіцца выконваць іншую працу. Затым наблізіўся да карэты і ціха прамовіў: “Приведите в порядок своё лицо”, прышпорыў каня і накіраваўся наўздагон падначаленым. Напалоханая Складоўская зірнула на сваю суседку і ўбачыла, як па твары тае струменьчыкамі сцякае кроў. Яе “эканомкай” быў пераапрануты ў жаночае адзенне і нядаўна выратаваны з таго свету Валерый Урублеўскі – герой паўстання 1863-1864 гг.

Continue reading “Васіль Герасімчык. Паплечнік Каліноўскага, сябра Маркса і Энгельса.” »

Апублікавана ў Айчынная гісторыя, Артыкулы, Гісторыя ідэй, Навіны, Рознае

Круглы стол. 17 ВЕРАСЬНЯ У ВОБРАЗАХ І СЫМБАЛЯХ

H5WypnCNt-A17 верасьня перавярнула хаду гісторыі і дала магчымасьць беларускаму народу жыць у адной дзяржаве. Па праву 17 верасьня называюць Днём беларускага нацыянальнага адзінства.
Кансэрватыўны цэнтар “NOMOS” праводзіць круглы стол па пытаньні вобразаў і сымбаляў 17 верасьня. Сёньня ўжо забыліся пра тыя мастацкія карціны, выяўленчыя матэрыялы, вершы і прозу, якія адлюстроўвалі сымбалізм даты 17 верасьня 1939 г.

Continue reading “Круглы стол. 17 ВЕРАСЬНЯ У ВОБРАЗАХ І СЫМБАЛЯХ” »

Апублікавана ў Айчынная гісторыя, Гісторыя ідэй, Мерапрыемствы, Навіны, Рознае, Свабодная акадэмія

Петр Петровский. 9 мая — второй Грюнвальд Беларуси.

20121003-181911-4461Праздник Победы 9 мая для белорусов имеет двойное значение. Именно это и придает уникальность и неповторимость Дню Победы в Беларуси, делает его непонятным для некоторых интеллектуальных групп.

Continue reading “Петр Петровский. 9 мая — второй Грюнвальд Беларуси.” »

Апублікавана ў Айчынная гісторыя, Артыкулы, Гісторыя ідэй, Грамадазнаўства, Навіны, Палітыка, Рознае, Свабодная акадэмія

Николай Петров. Белорусский социалистический национализм Тимофея Горбунова.

onliner_projects_23 «Белорусский народ в многовековой борьбе с разными

иноземными захватчиками отстаивал свою национальную

независимость, свою культуру, свой язык» [8, с. 33].

Тимофей Горбунов

Сегодня все большее внимание заслуживает процесс становления белорусской нации. Однако в обществе имеются определенные стереотипы, что якобы белорусская нация и белорусский национализм как идеологическое обеспечение формирования белорусской нации, существовали и существуют вне советского и социалистического контекстов. Белорусский национализм в большинстве своем отождествляют с движением “адраджэньня” начала ХХ в., коллаборационизма, либо идеями БНФ конца 1980-х начала 1990-х гг. Большинство исследователей обращают свое внимание на период до или после существования БССР. Период же белорусской советской государственности выступает этаким табуированным и непопулярным этапом, в котором рассмотрение проблемы формирования белорусской нации как минимум нивелируется. В радикальных же случаях некоторые «исследователи» утверждают, что белорусская советская государственность являлась формой «денационализации» белорусов. Подобные выводы на наш взгляд являются как минимум сомнительными. Ведь в БССР были фактически созданы те институты (система образования, научно-исследовательских учреждений, да и, в конце концов, институт самого белорусского государства с собственными символами, органами государственной власти), которые и могли только сформировать белорусскую нацию. Однако данная тематика в отечественной науке не имеет глубоких исследований. Отдельно практически отсутствуют исследования концептуальной составляющей самосознания, которое прививалось белорусам советскими идеологами, и по своей сущности, являлось тем национальным проектом, на основе которого и сформировалась белорусская идентичность советской эпохи.

Continue reading “Николай Петров. Белорусский социалистический национализм Тимофея Горбунова.” »

Апублікавана ў Айчынная гісторыя, Артыкулы, Гісторыя ідэй, Грамадазнаўства, Навіны, Палітыка, Рознае, Свабодная акадэмія

Василь Герасимчик. Константин Калиновский “Чадо всесветной социальной революции”

kalinouskyСовременники называли его фанатиком революционной идеи, человеком без сердца и души, и в то же время создателем белорусской периодической печати, пророком белорусского народа, ратовавшим за социальную справедливость в отношении обездоленного крестьянства не только Беларуси и Литвы, но и всей Российской империи. За это крупные помещики, участвовавшие в проигранном восстании, нарекли его чудовищем, суровым и кровавым, грозившим топором панским детям в колыбелях. Константин Калиновский, чей образ становился путеводной звездой в самые тяжелые времена нашей истории, будь то время национально-освободительного движения в Западной Беларуси в межвоенный период, или Великая Отечественная война, когда именем Калиновского назывались партизанские соединения, а его имя использовали историки и классики белорусской литературы как образ борца за интересы белорусского народа.

Continue reading “Василь Герасимчик. Константин Калиновский “Чадо всесветной социальной революции”” »

Апублікавана ў Айчынная гісторыя, Артыкулы, Гісторыя ідэй, Навіны, Рознае, Свабодная акадэмія

Станислав Зась. Противостояние в сфере смыслов в глобальном контексте ХХI века.

Matejko_Battle_of_GrunwaldОтношение к Великой Отечественной войне, как священной борьбе с фашизмом, было и остается показателем нравственности и совести. Более того, сегодня память о Победе остается той силой, которая еще объединяет людей доброй воли.
Там же, где отказались от завоеваний, обусловленных Победой над фашизмом, и от памяти о главном историческом событии прошлого века, где попытались возвеличить до уровня эпических героев противников Советского Союза в годы войны, там сегодня пожинают другой урожай, а кое-где и бурю.
Прежде чем говорить о противостоянии в сфере смыслов следует задаться простым вопросом: А что же это такое – противостояние в сфере смыслов? Реальность? Модный тезис? Или вообще выдумка?

Continue reading “Станислав Зась. Противостояние в сфере смыслов в глобальном контексте ХХI века.” »

Апублікавана ў Айчынная гісторыя, Артыкулы, Гісторыя ідэй, Навіны, Палітыка, Рознае

Васіль Герасімчык. Пачатак паўстання 1863-1864 гг.

Паўстанцы захопліваюць Казімер

Паўстанцы захопліваюць Казімер

Юзаф Пілсудскі ў сваёй кніжцы пра паўстанне 1863 года запісаў: “У начным баі 22 студзеня… амаль усюль бой пайшоў на карысць расейцаў. Нападаючыя нават там, дзе часова былі гаспадарамі поля бою і пераможцамі, ужо на світанні вымушаныя былі пакінуць занятыя пункты, каб адступіць у меньш даступныя і больш укрытыя, чым гарады і мястэчкі”. Так сакрушальна пачыналася паўстанне, на якое ўскладалі вялікія надзеі як польская шляхта, што спадзявалася на аднаўленне Рэчы Паспалітай, так і радыкальна настроеныя паўстанцы, рыхтаваўшыя шырокія сацыяльныя ператварэнні, павінныя відазмяніць усю Расійскую імперыю.

Рэкруцкім наборам, дакладны дзень якога трымаўся ў таямніцы, улады збіраліся забраць у войска 12 тысяч патэнцыяльных паўстанцаў. Разумеючы наступствы такіх стратаў для рэвалюцыйнага руху, унутры канспіратыўнай арганізацыі на чале з Варшаўскім Нацыянальным камітэтам завязалася дыскусія наконт дня пачатку ўсеагульнай барацьбы.

Continue reading “Васіль Герасімчык. Пачатак паўстання 1863-1864 гг.” »

Апублікавана ў Айчынная гісторыя, Артыкулы, Навіны, Рознае, Свабодная акадэмія

(C) 2012-2013 Кансэрватыўны цэнтар NOMOS.

Рекомендуем заказать магистерскую работу